Imkers vereniging IJsselstein e.o.

Het doel van de vereniging is het bevorderen van de bijenteelt.
Verder wil zij, door meer bekendheid te geven aan het nut van bijen, en aangeven welke bijdrage zij hebben, en welke
betekenis zij hebben voor het instant houden van het milieu.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door het verbreden van kennis.
Het verbeteren van de resultaten van het bijenhouden, doormiddel van het geven van voorlichting.
De vereniging behartigd de imkersbelangen van al haar leden.
Onze leden komen hoofdzakelijk uit de omgeving van IJsselstein,Montfoort,Lopik en Nieuwegein.