Mogelijk komen er twee nieuwe Mini Bijenstallen bij in IJsselstein

Nadat er in 2017 een stal is ingericht bij het verzorgingshuis Ewoud, komen er nu nog twee bij ook deze worden geplaatst bij verzorgingshuizen.

Als eerste mogelijk bij het verzorgings huis Isselwearde gevolgt door een tweede bij Marienstein.

Dit in samen werking met Action Continue.

Om dit te realiseren worden de leerlingen van het Cals college ingeschakeld die deze stallen gaan bouwen.

Twee nieuwe Imkers gaan dan zorg dragen voor de bijenkasten welke hier geplaats gaan worden.

een hoopvol begin voor 2019.