Verslag activiteiten - oktober 2020

Het bijenseizoen loopt op z'n eind; een mooi moment om terug te kijken.

Het voorjaar begon met goede warme temperaturen waardoor de bijen zich snel konden ontwikkelen.

Dit had tot gevolg dat de bijen voldoende nectar en stuifmeel konden verzamelen.

Deze kwamen van de wilgenkatjes, hazelaar, krokussen en andere vroeg bloeiende planten. Hiermee worden de larven gevoerd, welke uit de eitjes ontstaan welke de koningin gelegd heeft. Dit kunnen er wel 2000 per dag zijn.

Door deze overvloed aan nectar in dit voorjaar, welke omgezet is naar honing, konden wij eind April al de eerste verse honing slingeren. 

De overgang naar de zomer toe was ook gunstig waardoor de volken op de bijenstal uitgroeide tot volken waar wel 40 tot 50 duizend bijen per kast in zitten.

Je kunt je voorstellen dat deze bijen uit de 10 kasten in een groot gebied in de omtrek hun bestuivingswerk uitvoeren.

De uitbreiding van de bloemenstroken voor en naast de wijktuin zullen hier ook een bijdrage aangeleverd hebben zij stonden er mooi bij een menigeen heeft er positieve opmerkingen over gemaakt. Wij gaan onderzoeken of we in de directe omgeving van de wijktuin nog voor verdere uitbreiding van deze stroken mogen gaan.

Nu weer verder met de bijen, zij waren eind juli op hun hoogtepunt van groeien, dit was ook gelijk de reden om nog eenmaal de opgeslagen honing van de bijen kasten te verzamelen. Hierbij houden wij rekening houdend dat de bijen zelf minimaal 5 kg voor het volk moeten houden.

Toch konden wij na het slingeren van dit seizoen een ruim 200 kg honing voor de verkoop op de wijktuin in de potjes doen.

De imkers welke dit jaar weer een mooie gezamenlijke prestatie hebben geleverd, worden hiervoor bedankt en waarbij vermeld moet worden dat wij een goede bijdrage kregen van de drie nieuwe dames welke zich dit jaar bij ons hebben aangesloten.

Rob Kosterman

VZ IJsselsteinse Bijen vereniging